Del 19 d’abril al 19 de maig 2024

La mostra és el resultat d’un treball de 4 anys realizat per Ramón Abad, plasmat en la pintura i utilizant la tècnica de “pastel suau”.