Sala Polivalent Tomàs Raguer

1- La sala polivalent Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic de Ripoll es cedirà per exposar-hi:

– Activitats relacionades amb qualsevol dels àmbits d’estudi del propi museu
– Activitats relacionades amb la població de Ripoll ja sigui per la seva procedència o per la seva temàtica.
– Qualsevol altra activitat que l’Ajuntament i la gestió del propi museu considerin adient.

2. Durada de les mostres
– La sol·licitud per a usar la sala s’ha de fer amb un termini mínim d’un mes.
– Les activitats no poden impedir el bon funcionament de l’activitat del museu.

> Condicions d’ús

Sala de temporals Agustí Casanova

1. La sala de Temporals del Museu Etnogràfic de Ripoll es cedirà per exposar-hi:

– Activitats relacionades amb qualsevol dels àmbits d’estudi del propi museu
– Activitats relacionades amb la població de Ripoll ja sigui per la seva procedència o per la seva temàtica.
– Qualsevol altra exposició que l’Ajuntament i la gestió del propi museu considerin adient.

2. Durada de les mostres
– La sol·licitud per a exposar s’ha de fer amb un termini mínim d’un mes.
– Les exposicion que s’hi exposin hauran de durar entre quinze dies i tres mesos.
– El temps de muntatge i desmuntatge no pot superar una setmana

> Condicions d’ús