20.05.2020

Burro de pastor

Arribat l’estiu, pastors i gossos guiaven el ramat a la muntanya, entre cantades i lladrucs, pels camins ramaders. Allà feien vida a la barraca, de planta circular i feta de paret seca.

Cada dia, a trenc d’alba, els majorals¹, els pastors de dreta i d’esquerra i el rabadಠengegaven el bestiar i passaven la jornada vigilant.

Ja de vespre paraven el burro (o llit de pastor) al costat de la pleta³ on tancaven el ramat. Les nits de temporal calia sortir també a voltar-lo, per evitar que s’amotinés.


¹ Principal dels pastors, encarregat de governar-los en representació del propietari.

² Noi que ajuda un pastor a guardar el ramat.

³ Lloc tancat on hom recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya.