La tassa d’exorcismes

D’entre tot el parament de cuina que s’exposa al Museu Etnogràfic de Ripoll, en destaca un plat i una tassa ben curiosos.

En el fons de la tassa hi ha pintat el nom de Jesús i a la paret hi puja un diable. S’utlititzava quan algú tenia un comportament estrany o una conducta difícil, era tradició fer com una mica de ritual. Se li donava a la persona que calia ajudar i mentre l’omplien de vi es recitaven les paraules “Fins que t’ofeguis dimoni”, o sigui, fins que la tassa quedava ben plena, i mentre la persona a guarir se’l bevia, la resta de la família repetia “Fins que vegis Jesús”, és a dir, fins que quedava ben buida, i per tant, s’havia de beure tot el vi.