18.06.2020

L’ofici de cerer

El cerer fabricava ciris, espelmes i candeles amb la cera de les abelles, coneguda com a cera verge. Si es fonia i es feia agrumollar sobre un corrent d’aigua freda, s’obtenia l’anomenada cera blanca.

Per elaborar ciris se submergia repetidament el ble en cera fosa, que així s’anava solidificant i formava capes superposades. Les espelmes es feien amb motlles omplerts de cera fosa.

Vitrina ofici de cerer del Museu Etnogràfic de Ripoll

Uns i altres eren importants en l’ús domèstic, en un temps en què les llars no disposaven d’electricitat, però també en el religiós, ja que portaven llum als altars i les capelles, simbolitzant la il·luminació divina enmig de les tenebres.

Detall ciris.

També realitzaven amb cera un tipus d’exvots que prenien formes diverses, obtingudes amb uns motlles especials.

Exvots de cera.