08.06.2020

Diorama dels pastors

Els renomenats escenògrafs Salvador Alarma i Tastàs i el seu deixeble Josep Mestres i Cabanes, autors de tants decorats operístics per al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, van immortalitzar, el 1932, aquest moment de l’estada dels pastors al pla d’Anyella, tarda enllà, quan el remat retorna cap a la pleta.

La gent de les valls podia apropar-se així a un espai feréstec, només trepitjat a l’estiu per uns pocs homes i idealitzat durant segles.

El diorama s’acabà convertint en un dels elements més coneguts i representatius del museu.