El mes de gener, en la tradició catalana, se celebra la Setmana dels Barbuts, amb la celebració de Sant Pau o Sant Antoni Abad, sants representats amb llargues barbes blanques, associades amb el fred.

A La Veu Comarcal (16 de gener de 1915, núm .42), ens expliquen la Setmana dels Barbuts i ens deixen amb alguns refranys del mes de gener:

Aixís és anomenada la setmana de Sant Pau primer ermità i altres sants abats i ermitans que s’hi escauen. Segons la dita popular sol ser la setmana més freda de l’any.
Per Sant Antoni Abat no ‘s fa la benedicció dels animals sinó per Sant Eloi en el mes de Juny. Anys enrera un innovador va tractar de fer-la per Sant Antoni, per la tonta raó de que aixis ho feien a Barcelona, fracassant per complert en son intent.

Refranys del Janer.

Quan el dia creix el fred neix.

Per Sant Antoni de Janer, mitja palla i mig graner. Vol dir això que al arribar a Sant Antoni, els pagesos ja porten gastada mitja anyada en el menjar d’ells i del bestiar.

Pel Janer xais al femer. Indica que se’n moren molts.

Pel Janer s’hi assenta com un cavaller; pel Febrer marxa com un ca llebrer. Se diu de la neu.

Per Sant Vicens el sol entra pels torrents, s’alcen les glaces i s’alcen els vents .

Per Sant Vicens el sol entre pels torrents: si no hi ha tocat, no hi portis el sembrat.

Per Sant Vicens el sol entra pels torrents, i el que no hi ha tocat, ni blat ni vinya hi vagis ha plantar. Vol dir que és massa bac per conrear-hi.

 

Un dels sants que també se celebra aquest mes de gener (el dia 20), és Sant Sebastià i el trobem en aquest exvot del 1854, exposat al Museu Etnogràfic de Ripoll:

En aquest retauló  veiem a un home i una dona a l’esquerra de l’exvot i quatre homes més a la dreta agenollats resant; a la part superior hi ha la Mare de Déu de la Salut vestida de blanc amb mantell blau, sosté el nen amb la mà esquerra i la vara amb la dreta; el nen sosté la bola del món amb la mà esquerra i la vara amb la dreta; a la dreta de la Mare de Déu hi ha St. Sebastià despullat i lligat a un tronc amb el cos ple de sagetes; a l’esquerra hi ha St. Jaume vestit de peregrí amb la vara llarga a la mà dreta, ensenyant la ferida de la cama; procedent del Santuari Rocaprevera, Torelló.