25.04.2020

Joc infantil recollit a la revista El catllar, del 4 de setembre de 1920, per R. Vilacis:

Es una semblant a la cuit i el juguen noies i nois petits.
Es posa un assentat i un altre de cara a la seva falda perque no vegi als demés mentre van amagant-se.
El que sèu va donant copets a l’esquena de l’altre tot cantant:

Conillets, amagà, amagà que la llebra va a caça
de nits i de dies
de qualsevol dia, conillets, sou ben amagadets?

Quan responen si aquell que amagava s’aixeca i els busca, i si n’atrapa un aquest té d’amagar, continuant així el joc.