L’escriptori de Santa Maria de Ripoll , va deixar un vell llegat de manuscrits dels segles X, XI i XII, dels més rellevants d’Europa a nivell paleogràfic, textual i artístic.

L’Scriptorium de Ripoll és una exposició permanent, que de manera interactiva i didàctica, ofereix la possibilitat de conèixer el passat cultural de la població i la importància que el Monestir de Santa Maria de Ripoll, va tenir al llarg dels segles X-XII, en la producció i còpia de manuscrits, que van esdevenir dels més importants d’Europa.

Escriu com un monjo de l’Edat Mitjana!

El visitant, ja sigui gran o petit, aprendrà com es fabrica un pergamí, com s’aconsegueix que una ploma d’oca escrigui, com es relligava un còdex medieval, i el més important de tot, és que un cop acabada la visita, podrà fer ell mateix de monjo copista, posant en pràctica el què ha après a l’exposició. Així, a partir d’una ploma d’oca, una canya, una ploma metàl·lica, una mica de tinta i un model de lletra carolina i un de lletra gòtica, i després de fer una mica de pràctica podràs fer un punt de llibre personalitzat amb qualsevol de les dues lletres medievals i que t’enduràs a casa.