Predicció del temps:

Per a saver – diuen alguns els mesos que serán secs o humits durant l’any, en la nit de l’últim del vell s’agafa una ceba, se parteix pel mig i s’esclofolla amb cuidado. Se posen dotze clofolles arrenglerades representant la primera ‘l janer, la segona ‘l febrer, etc., a cada clofolla s’hi tira un pessic de sal i ja està feta la gracia. A l’endemà al matí, primer dia de l’any nou, no cal sino mirar les clofolles i segons sia més o menys fosa la sal en cada una d’elles indica més o menys pluja en els mesos respectius.

La Veu Comarcal del 16 de Gener de 1915. Núm 42.