NOTES DE NADAL I REIS:

ELS GALLS
Pels vols de Nadal arreu se sent una gran cantadissa de galls, el cant dels quals el poble interpreta de la següent manera:

Diu el gall gros: S’acosta Nadal!
Contesta el mitjà: Hem de morir!
Replica el més nano: Jo sóc petit!
I l’ànec, per aconsolar-los, amb sa veu gangosa va
dient: Qui sap. Qui sap.

El Catllar. 24 de desembre de 1921. Núm. 88