11.05.2020

Avui 11 de maig és el dia del patró de la vila de Ripoll, Sant Eudald i volem compartir un article molt interessant que va publicar Tomàs Raguer a la revista El catllar, el 21 de gener de 1922, sobre el centenari de la inauguració de l’església que acollia aquest sant.

Imatge de Sant Eudald

Centenari memorable.
El onze del pròxim mes de maig, diada de nostre patró Sant Eudald, i per lo tant Festa major per als ripollesos, es cumpliran cent anys de la inauguració de la església actual que nostres avant passats van dedicar-li i que guarda les seves sagrades relíquies.

Aquella petita vila de Ripoll que a l’any 978 rebia joiosa en son Monestir el cos del màrtir insigne, portat d’Ax on havia patit el martiri i la mort al onze de maig de l’any 581; aquella petita vila que agraida al Sant pels grans favors alcançats per sa intercessió en totes les calamitats públiques, l’aclamava per Patró en 1004 i li erigia un temple propi per a custodiar-hi les venerandes relíquies fins aleshores guardades al Monestir; aquella petita vila, a l’entrar al sigle XIX era convertida en important població on hi florien les indústries, les arts i les lleres. I en consonanacia amb aquest esplendor, aixecà una nova església a son estimat Patró, més gran, més hermosa que l’antiga, però en el mateix lloc, en el cor de la vila, com a recer protector per a tots llurs habitants. Sovint les empreses més generoses es veuen plenes de contrarietats.

Tot just començades les obres hagueren de parar per haver esclatat la guerra entre França i Espanya. Pacificat el païs, es tornaren a empendre, malgrat les enormes despeses ocasionades per la guerra, el saqueig de la vila i la misèria general que sempre deixa darrera seu aquella calamitat. Per tals motius seguia l’edificació amb gran lentitud i fins es vegeren obligats els Obrers dels Sants d’acudir al municipi, en 1815, doncs ells havien agotat ja tots els recursos.

Aleshores donà Ripoll una bella mostra d’amor a son Patró. Reunit ajuntament i poble a la casa comunal, s’acordà posar un impost a la carn, al vi i l’aiguardent, destinant al producte a la construcció de les obres de l’església.

A l’arribar l’any 1822 el temple estava enterament acabat. El Monestir havia donat l’altar major i algunes famílies i confraries havien costejat els laterals. Solament faltava inaugurar-lo, i cap diada més assenyalada que la pròpia del Sant.

L’abat Francisco Xavier de Portella I de Monteagudo, interpretant el desig del poble i d’acord amb els Obrers, el dia 10 benei amb tot el pontifical la nova església, celebrant-hi tot seguit la misa. L’endemà hi hagué solemne ofici i panegiric en honor de Sant Eudald en la església del Monestir, on estigueren venerades les relíquies durant la construcció del nou temple. A les cinc de la tarda sortien en grandiosa processó pels carrers i places, acompanyades de l’ajuntament, monjos, clero i tot el poble, entrant trionfants a sa nova casa enmig de les aclamacions d’entusiasme de tots els habitants de la vila.

Aquest és el centenari que a nostre entendre caldria commemorar, donant enguany a les festes de Sant Eudald la major esplendor possible. Seria de desitjar que tots els habitants de Ripoll, sens distinció de partits, animats solament de l’esperit que movia a nostres passats d’ara fa cent anys, donguessin un testimoni públic d’amor a son Patró, l’invicte Màrtir davant la imatge del qual s’han postrat tantes generacions de ripollesos.

Actualment, les relíquies de Sant Eudald es troben a una capella a l’interior del Monestir de Santa Maria de Ripoll. De l’església de Sant Eudald, avui, només se’n conserva la silueta a on havia estat ubicada.

Plaça de Sant Eudald de Ripoll. Al terra, silueta de l’antiga església dedicada al sant.