La Veu Comarcal. Núm. 58, 8 de maig de 1915:

Cotó de Sant Eudalt. Una mica abans de començar la funció religiosa de la tarda, l’encarregat de l’ iglesia beneeix cotó fluix que utilitzen els devots per a la curació de varis mals, principalment el d’orelles.
Es sabut quel cap del Sant no és a la caixa amb les demés reliquies, sinó dintre’l mateix cap de plata del bust, i te una portelleta, obrint la qual se posa al descobert el propi crani. Abans s’hi feia tocar el cotó i a més rosaris, escapularis, etc. però fa alguns anys ho priva el Sr. Bisbe, sellant la portelleta.