→ Escolta les veus del camp d’elles

Angelina:   Cal Climent i cal Jeremies: [...]