El museu Etnogràfic de Ripoll, disposa d’una cambra d’anòxia estanca. Dotada d’un generador de nitrogen, dues reserves de nitrogen de 500 litres, un compressor i un sistema d’humificadció intern

La cambra també está dotada d’un dispositiu de supervisió i regulació i alarma tant de gasos com de la humitat relativa i la temperatura

> Ple de condicions de lloguer de la cambra d’anòxia