del 8 al 31 de març 2019

L’exposició “Xinxes, puces i fabricantes“, sobre la vida de les treballadores del tèxtil al Ter, procedeix del Museu del Ter, amb textos i imatges de Manlleu i colònies dels voltants, però amb una història general i comuna del tèxtil. Així, l’exposició es pot adaptar a cada territori on hi hagi hagut indústria tèxtil.

La data escollida per la inauguració, va ser el 8 de març, Dia de la Dona, ja que és una mostra on es posa en valor i dóna visibilitat al treball de les dones. Era el primer cop que moltes d’elles tenien un ofici i tenien un sou. Al llarg de l’exposició es tracten temàtiques diverses, com ara el transport que utilitzaven per anar a treballar a la fàbrica, la discriminació dels sous vers als homes, però també la vida de la dona fora de la fàbrica. En acabar la jornada laboral, les dones també s’encarregaven de les tasques de la casa, anar als rentants a rentar la roba, tenir cura dels fills,... una situació que encara avui en dia es fa palesa en la nostra societat. Tot i això, també va suposar un alliberament per a les dones, ja que quan es casaven es quedaven a casa, però en treballar van començar a tenir una vida social en veure’s com a grup.

La finalització d’aquesta exposició temporal significa l’inici d’un projecte que vol parlar del tèxtil de Ripoll i del Ripollès, un tema que resta pendent i que mai s’ha treballat prou a fons des del Museu Etnogràfic de Ripoll. Al Ripollès, 100 anys enrere, és imprescindible parlar del tèxtil, ja que arriba, s’arrela i canvia la comarca i d’una manera molt ràpida. Cal dir que un dels canvis més significatius va ser quan la dona començà a treballar a la fàbrica, ja que no va poder mantenir l’estructura familiar que requeria la societat del moment.

Així, juntament amb Òmnium del Ripollès i el Servei Comarcal de Català del Ripollès, comencem el projecte “Paraules de fàbrica”, un estudi i recerca a la nostra comarca, amb la intenció de poder fer una exposició pròpia del tèxtil, itinerant per la comarca, i començar a fer camí amb gent que ens vingui a deixar el seu testimoni, explicant les seves vivències, experiències, aportar material fotogràfic o qualsevol tema que es cregui oportú compartir, sempre des d’un punt de vista anònim. També es farà un treball de recollida de paraules, frases fetes o dites populars referents a la indústria tèxtil, i també temes de la quotidianitat de la fàbrica.

Des del Museu animem a tothom qui ho vulgui, sobretot dones que van treballar al tèxtil, que ens vinguin a nodrir d’informació sobre aquest món industrial i que tinguem testimonis per preservar aquest passat que també acabarà desapareixent. El camí que seguirà aquest projecte, s’anirà veient a mesura que es vagi treballant i en funció de la col·laboració de la gent i del material que es pugui anar recopilant. Així i tot, tota la informació recollida durant la recerca, quedarà al Museu Etnogràfic de Ripoll com a estudi etnogràfic.