gener 2020

La Ruta del Ferro als Pirineus ja té nova web!

La Ruta del Ferro als Pirineus forma una xarxa que reuneix 21 recursos culturals que mostren els diversos sistemes de producció i de transformació del ferro, com també l’ùs i l’aprofitament d’aquest metall. Entre tots els socis que formen el projecte, hi trobem la Farga Palau de Ripoll.