20.04.2020

A la revista El Catllar de 1920, Josep M. i Lluís Casanova (Campdevànol), publicaven aquesta corranda*:

El cucut i la parxanga

tots niuaven en un niu,

la parxanga ja n’és morta.

i el cucut encara es viu.

.

La perdiu quan és al niu

treu la cueta a la vora ,

malaguanyat aucellet que hagi de dormir defora.

.

Aquí dal de la muntanya

el cucut i ha cantat

quan les cabres duran llana

les dones faran bondat.

.

Diga’m bordegàs

d’on vens i aon vas

com te dius i aon t’estàs

Vin de Cervera

Vaig a Vedrú

em dic Pere

i no m’estic amb ningú.

*Corranda:  Cançó popular curta, sovint improvisada, a vegades utilitzada com a cançó de ball, que rep noms diferents segons les comarques.