20 de juliol de 2023

A les 19 h, projecció audiovisual a la sala Tomàs Raguer del Museu Etnogràfic.